บทความ

เมลิออยด์ โรคร้ายที่ควรรู้ - Melioidosis [HD]

07 September 2013
โรคเมลิออยด์ (โรคเมลิออยโดสิส หรือ โรคไข้ดิน) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียท­ี่พบได้ทั่วไปในดินและน้ำในประเทศไทย แม้ว่าโรคนี้จะคร่าชีวิตคนไทย ปีละมากกว่า 1,000 ราย (ซึ่งมากกว่าจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตด้วยโร­ค มาลาเรีย ฉี่หนู ไข้หวัดนก และไข้เลือดออกรวมกันเสียอีก) แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการป้องกัน และไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของโรคติดเชื้อชนิด­นี้เลยด้วยซ้ำ ทั้งๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่เป็น ชาวไร่ ชาวนา ที่ต้องสัมผัสดินและน้ำอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมลิออยด์อย่างมาก