บทความ

เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส สงขลาเสียชีวิตแล้ว3ราย

เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส สงขลาเสียชีวิตแล้ว3ราย

  เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส สงขลาเสียชีวิตแล้ว3ราย อ่านเพิ่ม http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/747870

อ่านต่อ..
นักวิจัย มข. พบวิธีรักษา ”เมลิออยด์”ด้วยยาเพียงขนานเดียว ลดอาการข้างเคียงได้มาก

นักวิจัย มข. พบวิธีรักษา ”เมลิออยด์”ด้วยยาเพียงขนานเดียว ลดอาการข้างเคียงได้มาก

มข.- นักวิจัย มข. พบวิธีรักษา "เมลิออยด์" โรคที่คนไทยเป็นบ่อยแต่น้อยคนรู้จัก ด้วยยาเพียงขนานเดียว ลดอาการข้างเคียงได้มาก                 ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อละเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ...

อ่านต่อ..