ติดต่อเรา

ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ : 043-363450, 63450,

                   080-4629239

Email : melioid@gmail.com/

              melioid@kku.ac.th


View ศูนย์วิจัยเมลิออยโดสิส in a larger map