FAQ

กลไกการเกิดโรคเป็นยังไงคะ ?

 ปกติพบเชื่้อในดินและน้ำ เมื่อเข้าสู่ร่างกายทางการกิน และบาดแผล ทำให้เกิดอาการเป็นไข้ ถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด จะมีอัตราการเสียชีวิตได้ใน 2-3 วัน ถ้าหากมาพบคุณหมอไม่ทัน หากมีประวัติทำนา ทำสวน ทำงานกับดินและน้ำ ให้รีบมาพบหมอทันทีครับ