Gallery

งานแสดงความยินดีตำแหน่ง ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
อบรมเชิงปฏิบัติการที่เชียงใหม่
งานอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวการตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
อบรม elisa นักศึกษาพม่า
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-18 สิงหาคม 2561
จัดบูธประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559
ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559
ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ประชุมวิชาการระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ 4
งานวันเด็ก 2559
ออกหน่วย พอ.สว.วันที่ 8 มกราคม 2559
งานประชุมวิชาการคณะแพทย์ประจำปี 2558
นักเรียนเข้ามาฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัย
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558
บรรยายพิเศษเรื่องการวิจัยที่คาดหวังและเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด
สัมนาศูนย์ฯ ประจำปี 2558
ออกหน่วย พอ.สว. วันที่8 พค.58
ออกหน่วย พอ.สว. วันที่2 กพ.58
ออกบูธงานประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
สัมมนา2557
ให้ความรู้ชาวบ้านหลังน้ำท่วม