สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-18 สิงหาคม 2561

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-18 สิงหาคม 2561

นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม elisa จากประเทศพม่า

นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม elisa จากประเทศพม่า

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ที่ได้รับโล่ห์เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ที่ได้รับโล่ห์เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ

ภาพกิจกรรม

วิดีโอ Youtube