ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่3

08 June 2015

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วย พอ.สว.ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ แก่ประชาชน  ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น