ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์ฯ ได้รับรางวัล ”รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2557

03 February 2015

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส

ที่ได้รับ "รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ประจำปี 2557

จากสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล