ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมชมบูธ ศูนย์ฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32

12 October 2016
เชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมบูธ ของศูนย์ฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32  ประจำปี 2559 วันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ณ หองบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตรคลินิก ชั้น2 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 

 

ชมภาพ กิจกรรม