News

เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ

22 December 2017

เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย           ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสทางห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้า...

Read more..
”โรคเมลิออยโดสิส” ปีนี้ดุ อีสาน-ใต้ระวัง!

”โรคเมลิออยโดสิส” ปีนี้ดุ อีสาน-ใต้ระวัง!

15 November 2017

  กรมควบคุมโรคแนะประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยหรือย่ำน้ำเป็นเวลานาน ระวังป่วยด้วย "โรคเมดิออยโดสิส"ปีนี้ป่วยแล้วเกือบ 2 พันราย ตาย 21 ราย อ่านเพิ่ม http://www.nationtv.tv/main/content/378565047/...

Read more..
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคเมลิออยโดสิส ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคเมลิออยโดสิส ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

31 October 2017

 โรคเมลิออยด์ เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียแกรมลบชื่อ Burkholderia pseudomalleiเชื้อนี้ สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ในบริเวณที่มีการระบาดและพบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ลาว กัมพูชา ออสเตรเลีย และยังพบระบาดที่ต่างๆทั่วโลก การติดเชื้อสามารถติดได้ทางบาดแผล การหายใจ และการกิน ปัจจุบันเชื้อนี้ได้รับการจัดกลุ่มโดย CDC ให้เป็นเชื้อที...

Read more..
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ”

05 September 2017

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โดยการสนับสนุนจาก โครงการ Lab Network จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ ให้กับห้องปฏิบัติการของ รพ ในภาคเหนือ จำน...

Read more..
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ”

04 August 2017

             โรคเมลิออยด์ เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียแกรมลบชื่อ Burkholderia pseudomalleiเชื้อนี้ สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ในบริเวณที่มีการระบาดและพบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ลาว กัมพูชา ออสเตรเลีย และยังพบระบาดที่ต่างๆทั่วโลก การติดเชื้อสามารถติดได้ทางบาดแผล การหายใจ และการกิน ปัจจุบันเชื้อนี้ได...

Read more..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อฝึกประสบการณ์นักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อฝึกประสบการณ์นักวิจัย

10 October 2016

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต   ดูภาพกิจกรรม...

Read more..
previous1234next