News

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อฝึกประสบการณ์นักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อฝึกประสบการณ์นักวิจัย

10 October 2016

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต   ดูภาพกิจกรรม...

Read more..
ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA

ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA

01 August 2016

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA (Thailand International cooperation Agency) สำนักงานการร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฯ และร่วมฝึกการปฏิบัติงานวิจัย และฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคเมลิออยโดสิส ชมภาพกิจกรรม...

Read more..
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ“การต

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“การต

19 April 2016

                 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ Mahidol Oxford Research Unit (MORU) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส ทางห้องปฏิบัติการ”(The 4th N...

Read more..
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ

15 December 2015

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ คือ ดร.ธีรสิทธิ์ เตชาวิวัฒนบูลย์ และดร.วัชราภรณ์ คำจุมพล ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา...

Read more..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

07 October 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต...

Read more..
previous123next