ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แก้ไขวันอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคเมลิออยโดสิสเป็นวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560

ประกาศ แก้ไขวันอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคเมลิออยโดสิสเป็นวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560

31 October 2017

 โรคเมลิออยด์ เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียแกรมลบชื่อ Burkholderia pseudomalleiเชื้อนี้ สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ในบริเวณที่มีการระบาดและพบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ลาว กัมพูชา ออสเตรเลีย และยังพบระบาดที่ต่างๆทั่วโลก การติดเชื้อสามารถติดได้ทางบาดแผล การหายใจ และการกิน ปัจจุบันเชื้อนี้ได้รับการจัดกลุ่มโดย CDC ให้เป็นเชื้อที...

อ่านต่อ..
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ”

05 September 2017

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โดยการสนับสนุนจาก โครงการ Lab Network จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ ให้กับห้องปฏิบัติการของ รพ ในภาคเหนือ จำน...

อ่านต่อ..
ร่วมชมบูธ ศูนย์ฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32

ร่วมชมบูธ ศูนย์ฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32

12 October 2016

เชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมบูธ ของศูนย์ฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32  ประจำปี 2559 วันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ณ หองบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตรคลินิก ชั้น2 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     ชมภาพ กิจกรรม...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

07 October 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ชมภาพเพิ่มเติม...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่3

ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่3

08 June 2015

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วย พอ.สว.ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ แก่ประชาชน  ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น ...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเป็นนักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเป็นนักวิจัย

10 March 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต...

อ่านต่อ..
ผู้บริหารและคณาจารย์ในศูนย์ฯ ได้รับรางวัลในงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพศ.2557

ผู้บริหารและคณาจารย์ในศูนย์ฯ ได้รับรางวัลในงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพศ.2557

11 February 2015

                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2557 ให้ กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรต...

อ่านต่อ..
previous12next