ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมชมบูธ ศูนย์ฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32

ร่วมชมบูธ ศูนย์ฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32

12 October 2016

เชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมบูธ ของศูนย์ฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32  ประจำปี 2559 วันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ณ หองบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตรคลินิก ชั้น2 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     ชมภาพ กิจกรรม...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อฝึกประสบการณ์นักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อฝึกประสบการณ์นักวิจัย

10 October 2016

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต   ดูภาพกิจกรรม...

อ่านต่อ..
ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA

ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA

01 August 2016

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA (Thailand International cooperation Agency) สำนักงานการร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฯ และร่วมฝึกการปฏิบัติงานวิจัย และฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคเมลิออยโดสิส ชมภาพกิจกรรม...

อ่านต่อ..
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

19 April 2016

                 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ Mahidol Oxford Research Unit (MORU) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔ และการประชุมเชิงปฏ...

อ่านต่อ..
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ

15 December 2015

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ คือ ดร.ธีรสิทธิ์ เตชาวิวัฒนบูลย์ และดร.วัชราภรณ์ คำจุมพล ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

07 October 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ชมภาพเพิ่มเติม...

อ่านต่อ..
previous123next