ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ

22 December 2017

เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย           ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสทางห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้า...

อ่านต่อ..
ร่วมชมบูธ ศูนย์ฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32

ร่วมชมบูธ ศูนย์ฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32

12 October 2016

เชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมบูธ ของศูนย์ฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยฯ ครั้งที่ 32  ประจำปี 2559 วันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ณ หองบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตรคลินิก ชั้น2 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     ชมภาพ กิจกรรม...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

07 October 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ชมภาพเพิ่มเติม...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่3

ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่3

08 June 2015

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วย พอ.สว.ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ แก่ประชาชน  ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น ...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเป็นนักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเป็นนักวิจัย

10 March 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต...

อ่านต่อ..
ผู้บริหารและคณาจารย์ในศูนย์ฯ ได้รับรางวัลในงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพศ.2557

ผู้บริหารและคณาจารย์ในศูนย์ฯ ได้รับรางวัลในงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพศ.2557

11 February 2015

                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2557 ให้ กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรต...

อ่านต่อ..
ผอ.ศูนย์ฯ ได้รับรางวัล ”รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2557

ผอ.ศูนย์ฯ ได้รับรางวัล ”รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2557

03 February 2015

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ที่ได้รับ "รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ประจำปี 2557 จากสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ...

อ่านต่อ..
previous12next