ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์ฯ ได้รับรางวัล ”รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2557

ผอ.ศูนย์ฯ ได้รับรางวัล ”รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2557

03 February 2015

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ที่ได้รับ "รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ประจำปี 2557 จากสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่2

ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่2

03 February 2015

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 06.50-19.00 น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วย พอ.สว.ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ แก่ประชาชน และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในพื้นที่ บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น   ชมภาพกิจกรรม...

อ่านต่อ..
ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.

02 September 2013

     เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  ณ โรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หมู่ที่1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องโรคเมลิออยด์ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เนื่องจากยังไม่เคย...

อ่านต่อ..