ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

07 October 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ชมภาพเพิ่มเติม...

อ่านต่อ..
บรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวังและเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด

บรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวังและเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด

16 July 2015

เมื่อวันวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวรรณพร วุฒิเอกอนันต์ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวังและเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด เมื่อ   เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น ๓ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาแล...

อ่านต่อ..
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวัง และเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวัง และเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด

08 July 2015

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวังและเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด โดยมีวิทยากรคือ คุณวรรณพร วุฒิเอกอนันต์ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น ๓ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีวิทยากรคือ คุณวรรณพร วุฒิเอก...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558

ศูนย์ฯ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558

12 June 2015

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิสร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป โดยจัดงานที่ บ้านภูเลรีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ระยอง ชมภาพกิจกรรม...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่3

ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่3

08 June 2015

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วย พอ.สว.ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ แก่ประชาชน  ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น ...

อ่านต่อ..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเป็นนักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเป็นนักวิจัย

10 March 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต...

อ่านต่อ..