ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่2

ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่2

03 February 2015

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 06.50-19.00 น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วย พอ.สว.ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ แก่ประชาชน และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในพื้นที่ บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น   ชมภาพกิจกรรม...

อ่านต่อ..
ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.

02 September 2013

     เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  ณ โรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หมู่ที่1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องโรคเมลิออยด์ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เนื่องจากยังไม่เคย...

อ่านต่อ..