การป้องกัน

 

โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดิน น้ำที่อาจมีเชื้อ แต่อย่างไรก้ตามถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจต้องสวมถุงมือ รองเท้ายาง ป้องกัน หรือล้างมือให้สะอาดทันทีทุกครั้งที่มีการสัมผัส ในกรณีที่มีแผลและต้องสัมผัสกับดิน น้ำที่สงสัยควรปิดแผลให้สนิท หรือสวมถุงมือ รองเท้าป้องกัน