วิดีโอ

เมลิออยด์โดสิส melioidosis

โรคเมลิออยด์ (โรคเมลิออยโดสิส หรือ โรคไข้ดิน) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียท­ี่พบได้ทั่วไปในดินและน้ำในประเทศไทย แม้ว่าโรคนี้จะคร่าชีวิตคนไทย ปีละมากกว่า 1,000 ราย (ซึ่งมากกว่าจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตด้วยโร­ค มาลาเรีย ฉี่หนู ไข้หวัดนก และไข้เลือดออกรวมกันเสียอีก) แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการป้องกัน และไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของโรคติดเชื้อชนิด­นี้เลยด้วยซ้ำ ทั้งๆ...

เช้าข่าวข้นกับโรคเมลิออยด์

โรคเมลิออยด์ (โรคเมลิออยโดสิส หรือ โรคไข้ดิน) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียท­ี่พบได้ทั่วไปในดินและน้ำในประเทศไทย แม้ว่าโรคนี้จะคร่าชีวิตคนไทย ปีละมากกว่า 1,000 ราย (ซึ่งมากกว่าจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตด้วยโร­ค มาลาเรีย ฉี่หนู ไข้หวัดนก และไข้เลือดออกรวมกันเสียอีก) แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการป้องกัน และไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของโรคติดเชื้อชนิด­นี้เลยด้วยซ้ำ ทั้งๆ...

โรคเมลิออยด์ โดย รายการสุขภาพดี 24 ชั่วโมง

โรคเมลิออยด์ (โรคเมลิออยโดสิส หรือ โรคไข้ดิน) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียท­ี่พบได้ทั่วไปในดินและน้ำในประเทศไทย แม้ว่าโรคนี้จะคร่าชีวิตคนไทย ปีละมากกว่า 1,000 ราย (ซึ่งมากกว่าจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตด้วยโร­ค มาลาเรีย ฉี่หนู ไข้หวัดนก และไข้เลือดออกรวมกันเสียอีก) แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการป้องกัน และไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของโรคติดเชื้อชนิด­นี้เลยด้วยซ้ำ ทั้งๆ...

โรคเมลิออยด์ รายการชีพจรคนเมือง 2/3

โรคเมลิออยด์ (โรคเมลิออยโดสิส หรือ โรคไข้ดิน) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียท­ี่พบได้ทั่วไปในดินและน้ำในประเทศไทย แม้ว่าโรคนี้จะคร่าชีวิตคนไทย ปีละมากกว่า 1,000 ราย (ซึ่งมากกว่าจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตด้วยโร­ค มาลาเรีย ฉี่หนู ไข้หวัดนก และไข้เลือดออกรวมกันเสียอีก) แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการป้องกัน และไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของโรคติดเชื้อชนิด­นี้เลยด้วยซ้ำ ทั้งๆ...

โรคเมลิออยด์ รายการชีพจรคนเมือง 1/3

โรคเมลิออยด์ (โรคเมลิออยโดสิส หรือ โรคไข้ดิน) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียท­ี่พบได้ทั่วไปในดินและน้ำในประเทศไทย แม้ว่าโรคนี้จะคร่าชีวิตคนไทย ปีละมากกว่า 1,000 ราย (ซึ่งมากกว่าจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตด้วยโร­ค มาลาเรีย ฉี่หนู ไข้หวัดนก และไข้เลือดออกรวมกันเสียอีก) แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการป้องกัน และไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของโรคติดเชื้อชนิด­นี้เลยด้วยซ้ำ ทั้งๆ...